Blog Post

NOVI CIKLUS RADIONICA PSIHOSOCIJALNOG OSNAŽIVANJA u projektu REO – FAZA II

U okviru projekta REO-resocijaliziraj, educiraj, osnaži” FAZA II  koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku započinju 01.06.2021. radionice psihosocijalnog osnaživanja za korisnike Terapijske zajednice koje provodi stručni tim u sastavu psihijatar-socijalni pedagog. Kroz radionice korisnici će raditi na sebi i za sebe, raditi će na motivaciji za promjenom, učiti o neverbalnim porukama, ja porukama te asertivnosti.

Radionice će omogućit korisnicima Terapijske zajednice PET PLUS  razvoj životnih  kompetencija čime će rasti njihovo samopouzdanje, motivacija, radne kompetencije, informiranost.

REO – resocijaliziraj, educiraj, osnaži,  FAZA II trogodišnji je projekt koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je službeno započeo 01.12.2019. i traje do 30.11.2022.  Udruga PET PLUS, kao nositelj projekta u partnerstvu s Općinom Orle, POU Velika Gorica projektom REO FAZA II ima za cilj unaprjeđenje provedbe programa resocijalizacije ovisnika.

308 / 328