Udruga PET PLUS
01.09.2021
, ,
, , , , , , , ,

NIŠTA NIJE UČINJENO U JEDNOM DANU

Projekt „Ništa nije učinjeno u jednom danu“ Klinika za psihijatriju Vrapče provodi u partnerstvu s Udrugom PET PLUS, a pokrenut je kako bi zajedno pružili pravovremeni odgovor na potrebe naših korisnika te umanjili rizike povezane s konzumacijom droga, u najširem smslu.

Ovaj projekt provodi se od 01.05.2021. do 31.12.2023. godine. a financira ga Ministarstvo zdravstva RH u ukupnom iznosu od 900.000,00 kuna, po 300.000,00 kuna za svaku godinu  provedbe.

Nositelj projekta: Klinika za psihijatriju Vrapče

Partner projekta: Udruga PET PLUS

 

Klinika za psihijatriju Vrapče je ustanova u kojoj se od njenog osnutka pa do danas kreira i realizira različita psihijatrijska praksa te je zbog toga uvijek imala posebno mjesto u hrvatskoj psihijatriji.

Prvi korak u liječenju ovisnosti često je bolničko liječenje, stoga je program projekta NIŠTA NIJE UČINJENO U JEDNOM DANU nadogradnja već postojećih usluga i pravi primjer dobre prakse obzirom da na multidisciplinaran način pristupa problemu ovisnosti. To podrazumijeva pružanje jednog kontinuuma usluga počevši od bolničkog liječenja, nastavljajući proces liječenja kroz ambulantni tretman i proces liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije kroz terapijske zajednice, istovremeno djelujući na samog pacijenta i njegovu obitelj, a sve to kroz partnerstvo s organizacijom civilnog društva, Udrugom PET PLUS.

Udruga PET PLUS dugi niz godina djeluje u području tretmana ovisnosti kroz terapijsku zajednicu i razne druge programe i projekte čiji je glavni cilj liječenje i prevencija ovisnosti kao i ponovna integracija ozdravljenog pojedinca u društvenu zajednicu.

Partnerstvo zdravstvene organizacije i organizacije civilnog društva izravno utječe na kvalitetu i inovativnost ponuđenih usluga pa će se tako korisnicima omogućiti sudjelovanje u aktivnostima i putem digitalnih alata koji će omogućiti tretman sukladno epidemiološkim uputama i mjerama.

Tretman ovisnika, koji često imaju i druge komorbiditete, zahtijeva sveobuhvatni terapijski pristup stoga su i aktivnosti programa prilagođene potrebama korisnika te podijeljene u  5 kategorija.

  1. Savjetovanje i psihosocijalno osnaživanje koje obuhvaća niz aktivnosti koje su usmjerene na samog korisnika ali i na njegovu obitelj, kroz grupni ( obiteljska podrška i motivacijske grupe za ulazak u terapijsku zajednicu) i individualni rad ( individualna obiteljska podrška, individualni rad s motiviranim korisnicima, dijagnostika i individualno savjetovanje/psihoterapija).
  2. Razvoj životnih kompetencija što podrazumijeva integraciju ovisnika u život zajednice. Djelovanje na navedenom području kroz samoosnaživanje i edukaciju provodi se kroz sljedeće aktivnosti: osposobljavanje i prekvalifikacija za jednostavna zanimanja, radionica za izradu životopisa, radionica o osobnim financijama.
  3. Organizacija slobodnog vremena provode se kroz sportske i kreativne radionice i nogometni turnir.
  4. Vrednovanje projekta postignuća rezultata projekta i njegov utjecaj provodi se kroz eksternu evaluaciju projekta i internu evaluaciju aktivnosti
  5. Diseminacija projekta provodi se kroz organizaciju i održavanje Okruglog stola i Danom otvorenih vrata u Terapijskoj zajednici PET PLUS

 

Cilj projekta je pomoći ljudima koji suočeni s različitim stresnim situacijama posežu za različitim vrstama samoliječenja i samopomoći te tako nerijetko ulaze u svijet različitih ovisnosti. Rizična ponašanja konzumenata često uključuju i izlaganje drugim bolestima i komplikacijama (uporaba zajedničkog pribora, rizična seksualna ponašanja, činjenje raznih prekršajnih i/illi kaznenih djela, obiteljska dinamika…), te su, u odnosu na opću populaciju, u povećanom riziku i u svakodnevnom funkcioniranju. Spomenuti rizici dodatno su otežani zbog trenutne javnozdravstvene krize izazvane virusom SARS-CoV-2. Kako izvještava EMCDDA konzumenti droga mogu biti izloženi dodatnim rizicima koje je potrebno umanjiti.

Projektnim aktivnostima unaprijediti ćemo provedbu programa zdravstvene organizacije te potaknuti korisnike na uspostavu trajne apstinencije, motivirati ih na promjenu ovnisničkog životnog stila i ponašanja te djelovati na stvaranje pozitivnih navika kroz sveobuhvatni terapijski pristup.

Sve aktivnosti projekta NIŠTA NIJE UČINJENO U JEDNOM DANU usmjerene su na izlječenje, rehabilitaciju, reintegraciju i povratak čovjeka drugačijem – novom, kvalitetnijem i uspješnijem životu.

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram