12.05.2016.

U Zatvoru Zagreb i Kaznionici Lepoglava uspješno završene edukacije u sklopu projekta PEZ-pomozi educiraj i zaposli i EDBS – edukacijom do boljeg sutra.

Na osposobljavanju za soboslikara u Zatvoru Zagreb 10 korisnika steklo je stručno teorijska znanja iz poznavanja zaštite na radu,  materijala, boja, otapala i razređivača. Korisnici su imali teoriju i praktični dio, koji su odradili unutar Zatvora Zagreb. Edukaciju su obavili stručnjaci POU Zagreb i vrlo su zadovoljni korisnicima, i njihovim interesom za edukaciju. Svi korisnici koji su položili završni ispit dobili su svjedodžbu o osposobljavanju za ličioca.

U Kaznonici u Lepoglavi za pekara je osposobljeno 17 korisnika. Oni su u prostorima Kaznionice Lepoglava dobili teorijska znanja o pekarstvu i poznavanju robe, higijene i zaštite na radu. Praktični dio nastave odradili su unutar pekare u Kaznionici Lepoglava i tako pomogli u pripremi pekarskih proizvoda za konzumaciju unutar Kaznionice. Naučili su vrste pekarskih proizvoda, pripremati pekarske proizvode od lisnatog, dizanog i vučenog tijesta. Svi polaznici bili su jako zainteresirani za učenje i rad u pekari Kaznionice.