Udruga PET PLUS
19.09.2020
,
, ,

Imaš podršku!

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nositelj projekta: Udruga roditelja „Korak po korak“

Partneri: Udruga PET PLUS

Razdoblje provedbe projekta: 01. 09. 2020. – 01. 09. 2021.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Opći cilj projekta: doprinijeti uspješnoj resocijalizaciji i reintegraciji bivših zatvorenika i njihovih obitelji
kroz usluge psihosocijalne podrške i brige o mentalnom zdravlju, jačanje odnosa roditelj – dijete te
jačanje međuresorne suradnje.

Specifični ciljevi projekta su:
– osnažiti roditeljske, partnerske i osobne resurse bivših zatvorenika/zatvorenica te podići kvalitetu odnosa u obitelji bivših zatvorenika
– osposobiti bivše zatvorenike za uspješno nošenje s anksioznim simptomima kroz brošuru, priručnik, radionicu i individualno savjetovanje.
– podići svijest stručne i šire javnosti na nacionalnoj razini o korisnosti i prilikama aktivnog uključivanja bivših zatvorenika/ca i njihovih obitelji u zajednicu
– jačanje međusektorske suradnje s ciljem bolje reintegracije bivših zatvorenika kroz međusektorske sastanke.

Opis projekta: projekt je usmjeren pružanju podrške u integraciji u zajednicu bivših zatvorenika – osoba koje su otpuštene s izdržavanja kazne zatvora i članova njihovih obitelji.
Ciljana skupina koju nastojimo obuhvatiti ovim projektom jesu bivši zatvorenici (6), njihova djeca (5) i članovi uže obitelji (4).

Očekivani rezultati:

– održano najmanje 54 psiholoških savjetovanja (1 mjesečno x 9 mjeseci x 6 korisnika) za bivše zatvorenike
– održano 5 radionica na temu aktivnog nošenja s poteškoćama mentalnog zdravlja, važnosti traženja profesionalne pomoći, kvalitetnijem roditeljstvu, osobnom rastu i razvoju te
ostvarivanju kvalitetnijih partnerskih odnosa, znanja iz područja anksioznosti, kontrole impulsa i emocija i nošenja sa stresom, tehnikama samopomoći kod jednostavnijih simptoma.
-najmanje 5 djece i 4 člana uže obitelji bivšeg zatvorenika osnaženo u vještinamakomunikacije i socijalnim vještinama s ciljem podizanja kvalitete obiteljske dinamike i uključivanja u zajednicu.
-proveden sastanak s partnerima i suradnicima na projektu (Probacijski ured I i II, Zatvor uBjelovaru, Kaznionica Lepoglava, Glina i Požega)
-održano završno druženje, Okrugli stol, s predstavnicima pravosuđa te ostalih zainteresiranih ustanova i organizacija civilnog društva s ciljem prevencije socijalne isključenosti ranjivih skupina kao što su zatvorenici, bivši zatvorenici i njihova djeca.

Ukupno će sudjelovati oko 20 sudionika. Najmanje 100 predstavnika stručne i 10.000 predstavnika šire javnosti osviješteno o važnosti brige za mentalno zdravlje kod zatvorske populacije te mogućnostima uključivanja u psihosocijalni rad.

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram