Udruga PET PLUS
01.09.2020
,
, ,

I ti imaš dom!

Financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: Udruga Institut Pula 

Početak i kraj projekta: 01.09.2020.-01.09.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 224.400,00 kn (za svaku godinu trajanja projekta)

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Opći cilj projekta: Povećanje socijalne uključenosti i integracije beskućnika u život zajednice

Posebni ciljevi projekta:

  • Prevencija recidiva te uključivanje korisnika u društvenu zajednicu jačanjem njihovih kompetencija za život u zajednici;
  • Senzibiliziranje javnosti za potrebe beskućnika

Opis projekta:

Multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom usluga i aktivnosti otklanjaju se prepoznate teškoće navedenih ciljnih skupina, uključujući i one koji tek izlaze iz kaznionica ili terapijskih zajednica, a kojima direktno prijeti beskućništvo te socijalna isključenost. Ukoliko se ti korisnici vrate u sredinu iz koje su otišli i nemaju intenzivnu stručnu podršku često recidiviraju, za što je prevencija predloženim aktivnostima. Okosnica projekta je pružiti im sigurno mjesto otvorenog tipa iz kojeg će se lakše uključiti u društvenu zajednicu.

Budući da je riječ o osobama koje su zbog nemogućnosti financiranja, obiteljskih neprilika i tragedija, svog ovisničkog ponašanja i mnogih drugih faktora zanemarili svoje obrazovanje, potrebno im je omogućiti dodatno obrazovanje, razvoj novih vještina i osnažiti ih / osposobiti za tržište rada kako bi se jednostavnije integrirali u društvo i život zajednice.  Predloženi projekt pruža beskućnicima upravo sve navedeno: edukaciju, savjetovanje, psihosocijalnu podršku, znanja i vještine potrebna za novo zanimanje, osvješćivanje važnosti cjeloživotnog učenja i jačanje životnih kompetencija. Sve aktivnosti Projekta te partnerstvo Udruge PET PLUS i Udruge Institut Pula direktno pomažu ostvarenju Općeg cilja Natječaja „Pridonjeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost.“

Aktivnosti:

  • Aktivnost pružanja korisnicima sigurnog mjesta otvorenog tipa iz kojeg će se lakše uključiti u društvenu zajednicu
  • Edukacija iz područja jednostavnih deficitarnih zanimanja prema afinitetima korisnika tijekom provedbe programa.
  • Grupe pomoći i samopomoći, rad sa socijalnim pedagogom.
  • Individualno savjetovanje, radionice sa stručnjakom iz Partnerske organizacije Institut Pula, koji će savjetovati i informirati korisnike o njihovim mogućnostima i pravima.

Ostale planirane aktivnosti u projektu: 

  • Aktivnosti promocije i vidljivosti
  • Okrugli stol
  • Interna evaluacija programa

Rezultati projekta:

Utjecaj programa I ti imaš dom! Bit će usmjeren na beskućnike kojima ćemo osigurati smještaj u stambenoj zajednici kroz informiranje, edukaciju i aktivnosti. Oni će kroz aktivnosti u programu  osnažiti svoje intelektualne i radne vještine te će biti motiviraniji i informiraniji za rad kada se ponovo uključe u društvo. Važan čimbenik rehabilitacije je i emocionalno osnaživanje. Na krajnje korisnike (njihovi roditelji, staratelji, obitelji, lokalno stanovništvo) utjecati će se kroz aktivnosti (zajednička druženja, sportske aktivnosti, kreativne radionice, edukativne radionice) s ciljem destigmatizacije marginaliziranih skupina. Integracija u život zajednice  socijalno osjetljivih skupina je bitna komponenta. Jačati će se umrežavanje sličnih udruga te će se upoznati javnosti  s problemima s kojima se susreću  beskućnici te će se time osnažiti korisnike i skinuti stigma s marginaliziranih skupina.

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram