Posjetite nas u Udruzi PET PLUS u Dalmatinsku 11 u Zagrebu.
Dobiti ćete sve informacije o štetnom djelovanju sredstava ovisnosti, o tome kako pomoći osobi koja uzima drogu i kome se obratiti za pomoć!