Cilj je bio osnažiti marginalizirane skupine ovisnika putem edukacija i/ili prekvalifikacija, kao i senzibilizirati javnost za probleme stigmatizirane skupine.

Korisnici su tijekom školovanja bili uključeni u redovan život, imali su obveze, bili su na predavanjima i ponovno su se bavili učenjem nakon mnogo godina. Samom promjenom načina života, novim obvezama i aktivnostima promijenili su svoje ponašanje u pozitivnom smjeru i osnažili se kao osobe s ciljem prevencije relapsa i ponavljanja ovisničkog ponašanja.

Edukacijom se poboljšala njihova socijalna uključenost na način da im se razvilo samopouzdanje, dalo im se na  uvid mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, osnažile su se radne  i intelektualne vještine (jačanje radnih kompetencija i njihove konkurentnosti na tržištu rada kroz razvoj vještina i stjecanja prakse), a sve s konačnim rezultatom emocionalnog i intelektualnog jačanja pojedinca.

Senzibilizirali smo javnost za marginalizirane skupine i prepoznavanje višestruke dobrobiti, kako za same ovisnike u terapijskoj zajednici, tako i za obitelji ovisnika kroz objave na našoj Facebook stranici i mrežnoj stranici www.petplus.hr. Tijekom dosadašnje provedbe imali smo nekoliko događanja (nefinanciranih iz projekta) na kojima smo pružili stanovništvu uvid u naš rad, njihov život, način poslovanja i program kroz koji prolaze i kroz ta događanja pokrenuli interakciju korisnika Terapijske zajednice s lokalnim stanovništvom.

Na kraju provedbe projekta Udruga PET PLUS je s volonterima organizirala Okrugli stol sa stručnjacima s područja ovisnosti koji su naši dugogodišnji suradnici, za potrebe kojeg smo odlučili susret održati u našoj Terapijskoj zajednici. Boravak stručnjaka u takvom okruženju redovito ima pozitivne komentare i učinke u smislu zbližavanja s problemom, upoznavanja korisnika kroz prizmu njihovih problema, skidanja stigme, direktne pomoći na upit i slično. Osim toga, Okruglom stolu prisustvovali su suradnici koji ne rade direktno s bivšim ovisnicima pa je to za njih sasvim novo iskustvo i shvaćanje problematike iz druge perspektive. Za korisnike pak ima pozitivan učinak jer imaju priliku slušati stručnjake iz raznih područja djelovanja, sve blisko njima, a istovremeno mogu sudjelovati u diskusiji čime također napreduju, a i postaviti pitanja za nedoumice koje imaju. Cilj okruglog stola je, kroz prizmu dobrih praksi i konkretnih životnih primjera, utvrditi gdje smo stigli s tretmanom ovisnosti i koja su to dostignuća postignuta iz različitih uglova.

U sklopu programa osposobljeno je 6 korisnika za rukovanje viličarom, a 15 korisnika je naučilo pisati životopis čime su stekli kvalifikaciju i bolju konkurentnost na tržištu rada. Tijekom cijele godine održavale su se i radionice s članovima obitelji u cilju što bolje informiranosti, razumijevanja, pomoći I suživota.

Program je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 105.000 kn.

Top closemap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram