Zagreb, 31.10.2017. – Opći cilj bio je aktivnostima, informiranošću i edukacijom poboljšati socijalnu uključenost  ovisnika na način da im se razvije samopouzdanje, da prihvaćaju drugačije mišljenje i tuđe stavove, da im se osnaže radne i intelektualne vještine, sve s konačnim rezultatom emocionalnog i intelektualnog jačanja pojedinca.

Poseban cilj programa je resocijalizacija, rehabilitacija, reintegracija i interakcija s lokalnim stanovništvom kroz zajednička druženja i sportske aktivnosti te partnerstvo s ostalim udrugama i studijsko putovanje u ostale županije RH.

Primjenom primjera dobre prakse i multidisciplinarnim pristupom radi sveobuhvatnog  i što učinkovitijeg liječenja i rehabilitacije te reintegracije liječenih ovisnika omogućilo se efikasnije rješavanje  problema socijalnog uključivanja marginaliziranih skupina u društvo te im se kroz program pomoglo da budu konkurentniji na tržištu rada.

Korisnici su uključeni u život općine Orle, gdje je smještena Terapijska zajednica Pet plus, kroz susrete s mještanima, pomaganje susjedima, sudjelovanje u turniru, prisustvo i pomaganje u organiziranju Dana otvorenih vrata Zajednice i Okruglih stolova. Korisnici  su polazili radionicu s financijskim savjetima i savjetima za lakše zapošljavanje pa je time povećana njihova kompetencija i mogućnosti na tržištu rada. Sudjelovali su u posjetima institucija i škola, odgovarali na pitanja, druže se kontinuirano i time dodatno jačaju samopouzdanje. Ujedno su polazili radionice osnaživanja i grupe pomoći kroz individualni i grupni rad.

Kombinacijama aktivnosti redovnog programa zajednice i dodatnim aktivnostima omogućenim ovim projektom unaprijedili smo njihovu rehabilitaciju i kvalitetu života tijekom boravka u zajednici te ih kvalitetnije pripremili za život nakon zajednice. Povećali smo njihove radne sposobnosti i njihovu konkurentnost na tržištu rada. Uključili smo ih u aktivnosti zajednice i direktno doprinijeli resocijalizaciji i osnaživanju.

Na svim druženjima i aktivnostima  promovirali smo program, projekt i zajednicu te time ostvarili ciljeve diseminacije zadane projektom. Program je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 220.000 kn.