Kao sastavni dio europskog projekta EDU VG PP PLUS, u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica od 22. kolovoza do 29. listopada 2016. provest će se edukacija dvadeset polaznika u dva obrazovna programa za odrasle. Riječ je o programu usavršavanja za voditelja društvenog poduzeća i programu osposobljavanja za knjigovođu socijalnog poduzeća.
S obzirom da se radi o edukaciji u sklopu EU projekta, koji Učilište provodi zajedno s partnerskom Udrugom PET PLUS, polaznici su oslobođeni plaćanja naknade.

Jedan od ciljeva projekta je educirati dugotrajno nezaposlene osobe po novorazvijenim programima obrazovanja odraslih temeljenima na načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO).
Prijave za zanimanje voditelja društvenog poduzeća otvorene su za osobe koje su:
• hrvatski državljani,
• više ili visoke stručne spreme,
• prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave za zanimanje knjigovođu socijalnog poduzeća otvorene su za osobe koje su:
• hrvatski državljani,
• završene srednje trogodišnje ili četverogodišnje škole,
• prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Više informacija o programima i specifičnim uvjetima za prijavu na svaki pojedini program potražite na linku voditelj i linku knjigovođa.

Nakon prijave kandidata, provjerit će se zadovoljavaju li gore navedene uvjete, te će se obaviti upoznavanje i kraći razgovor za konačni odabir polaznika programa. Selekciju polaznika provest će Pučko otvoreno učilište Velika Gorica kao nositelj projekta u suradnji sa stručnim suradnicima.

Program obrazovanja će se provesti u razdoblju od 22. kolovoza do 29. listopada 2016. godine.
Nakon odabira, polaznici će morati potpisati Ugovor o obrazovanju. Polaznici će ugovorom biti obavezni redovito pohađati nastavu, svladati sva znanja i vještine predviđene programom te završiti upisani program obrazovanja do 29. listopada 2016.
Nastava će se održavati u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica (Zagrebačka 37, Velika Gorica), dinamikom koja će biti definirana do početka provedbe programa.

Kako bi se zainteresirani detaljnije upoznali s novim programima obrazovanja, u četvrtak i petak, 7. i 8. srpnja 2016., u 10,30h, u Pučkom otvorenom Učilištu Velika Gorica,
bit će održana prezentacija programa.
Ukoliko se ukaže interes kandidata iz Zagreba i zagrebačkog područja, prezentacija će se održati i u Zagrebu, 5. i 6. srpnja 2016., o čemu će zainteresirani biti osobno kontaktirani.

Zainteresirani za prezentaciju moraju se prijaviti putem on-line obrasca Prijava za prezentaciju programa -Edu VG PP PLUS,dodatne informacije: marketing@pouvg.hr.