Trening za velike učenike – Grad Zagreb

U sklopu natječaja  za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2019. Grad Zagreb financira projekt Udruge PET PLUS Trening za velike učenike

Glavni ciljevi projekta „Trening za velike učenike“ jest upoznavanje sebe i svladavanje vještina upravljanja svojim ponašanjima i emocijama te usvajanje vještina potrebnih za uspješno ostvarivanje socijalnih interakcija s vršnjacima i donošenje  zdravih prosocijalnih izbora.

Projektne radionice provoditi će Barbara Demović socijalna pedagoginja s  dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i mladim na području prevencije nepoželjnih ponašanja.

Trening socijalnih vještina usmjeren je na učenje i integriranje socijalnih vještina, poticanje njihove primjene i vježbanja te omogućavanje generalizacije naučenih vještina u ostale socijalne situacije. Ova projektna aktivnost nalazi se na kontinuumu aktivnosti vezanih za  univerzalnu prevenciju razvoja problema u ponašanju kod djece i mladih, odnosno razvoja neprihvatljivih ponašanju. Kod univerzalne prevencije karakteristično je kako se primjenjuje na široku populaciju djece bez označavanja ili izdvajanja visokorizične djece, dok se u isto vrijeme posvećuje posebna pozornost utjecaju intervencija na one s pojačanim rizikom. Ovaj tip prevencije prepoznatljiv je po tome jer je integriran u socijalni kontekst  i više se odnosi na socijalizacijski proces, nego na izdvajanje ili klinički odabrane intervencije.

Provođenjem  projekta "Trening za velike učenike" pozitivni rezultati ogledat će se u ponašanju i novousvojenim vještinama učenika, unapređenju obiteljskih odnosa i kreiranju podržavajuće lokalne zajednice koja brine. Prema provedenim znanstvenim istraživanjima, djeca s razvijenim i usvojenim socijalnim vještinama povećavaju vjerojatnost za visokoškolskim obrazovanjem, uspješnom karijerom, pozitivnim obiteljskim i poslovnim odnosima, boljim mentalnim zdravljem, smanjenim kriminalnim ponašanjem i uključenošću u život zajednice (Hawkins, Kosterman, Catalano, Hill i Abbott, 2008).

Categories