Portfolio

NIŠTA NIJE UČINJENO U JEDNOM DANU

Projekt „Ništa nije učinjeno u jednom danu“ koji provodi Klinika za psihijatriju Vrapče u partnerstvu s Udrugom PET PLUS pokrenut je kako bi pružili pravovremeni odgovor na potrebe korisnika te umanjili rizike povezane s konzumacijom droga.

Projekt „Ništa nije učinjeno u jednom danu“ provodi se od 01.05.2021. – 31.12.2023. godine.

Projekt financira: Ministarstvo zdravstva u ukupnom iznosu od 900.000,00 kuna, po 300.000,00 kuna za svaku godinu  provedbe.

Nositelj projekta: Klinika za psihijatriju Vrapče

Partner projekta: Udruga PET PLUS

 

Klinika za psihijatriju Vrapče je ustanova u kojoj se od početka hrvatske psihijatrije kreirala psihijatrijska praksa te je zbog toga uvijek imala naglašeno mjesto u hrvatskoj psihijatriji.

Prvi korak u liječenju ovisnosti često jest samo bolničko liječenje stoga je program projekta NIŠTA NIJE UČINJENO U JEDNOM DANU nadogradnja već postojećih usluga i pravi primjer dobre prakse obzirom da na multidisciplinaran način pristupa problemu ovisnosti te pruža jedan kontinuum usluga počevši od bolničkog liječenja, nastavljajući se na ambulantni pristup i pristup terapijske zajednice, istovremeno djelujući na samog pacijenta i njegovu obitelj, a sve to  kroz partnerstvo s organizacijom civilnog društva, Udrugom PET PLUS.

Udruga PET PLUS dugi niz godina djeluje u području tretmana ovisnosti kroz terapijsku zajednicu i razne druge programe i projekte čiji je glavni cilj liječenje i prevencija ovisnosti kao i ponovna integracija ozdravljenog pojedinca u društvenu zajednicu.

Partnerstvo zdravstvene organizacije i organizacije civilnog društva izravno utječe na kvalitetu i inovativnost ponuđenih usluga pa će se tako korisnicima omogućiti sudjelovanje u aktivnostima i putem digitalnih alata koji će omogućiti tretman sukladno epidemiološkim uputama i mjerama, ali će obuhvatiti i konzumente koji se ne žele uključiti u postojeći sustav.

Tretman ovisnika, koji često imaju i druge komorbiditete, zahtijeva sveobuhvatni terapijski pristup stoga su i aktivnosti programa prilagođene potrebama korisnika te podijeljene u  5 kategorija.

  1. Savjetovanje i psihosocijalno osnaživanje koje obuhvaća niz aktivnosti koje su usmjerene na samog korisnika ali i na njegovu obitelj, kroz grupni ( obiteljska podrška i motivacijske grupe za ulazak u Terapijsku zajednicu) i individualni rad ( Individualna obiteljska podrška, individualni rad s motiviranim korisnicima, dijagnostika i individualno savjetovanje/terapija).
  2. Razvoj životnih kompetencija što podrazumijeva integraciju ovisnika u život zajednice. Djelovanje na navedenom području kroz samo-osnaživanje i edukacija provodi se kroz sljedeće aktivnosti: osposobljavanje i prekvalifikacija za jednostavna zanimanja, radionica za izradu životopisa, radionica o osobnim financijama.
  3. Organizacija slobodnog vremena provode se kroz sportske i kreativne radionice i nogometni turnir.
  4. Vrednovanje projekta postignuća rezultata projekta i njegov utjecaj provodi se kroz eksternu evaluaciju projekta i internu evaluaciju aktivnosti
  5. Diseminacija projekta provodi se kroz organizaciju i održavanje Okruglog stola i Danom otvorenih vrata u Terapijskoj zajednici PET PLUS

Cilj projekta je pomoći ljudima suočenim s razvojnom stresnim situacijama uslijed kojih  vrlo često posežu za različitim vrstama samoliječenja i samopomoći umjesto da potraže stručnu pomoć. Rizična ponašanja konzumenata često uključuju i izlaganje drugim bolestima i komplikacijama  kao što je to pri uporabi zajedničkog pribora te pri upuštanju u rizična seksualna ponašanja stoga su izloženi većem riziku od obolijevanja u odnosu na opću populaciju. Spomenuti rizici dodatno su naglašeni zbog trenutne javnozdravstvene krize izazvane virusom SARS-CoV-2. Kako izvještava EMCDDA konzumenti droga mogu biti izloženi dodatnim rizicima koje je potrebno umanjiti.

Projektnim aktivnostima unaprijediti ćemo provedbu programa zdravstvene organizacije te potaknuti korisnike na uspostavu trajne apstinencije, motivirati ih na promjenu životnog stila i ponašanja te stvoriti pozitivne navike kroz sveobuhvatni terapijski pristup.

Sve aktivnosti projekta NIŠTA NIJE UČINJENO U JEDNOM DANU usmjerene su na izlječenje, rehabilitaciju, reintegraciju i povratak pojedinca ( korisnika) novom, kvalitetnom i uspješnom životu.