Portfolio Category: Završeni

KLUB 54 +

KLUB 54 + Financira: Ministarstvo kulture, sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda Nositelj…

REO – resocijaliziraj, educiraj, osnaži

REO - resocijaliziraj, educiraj, osnaži  Financira se od: Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstvo zdravstva,…

REP – resocijalizacija, edukacija, prekvalifikacija faza II

Financira se od: MDOMSP Početak i kraj projekta: 01.12.2016-30.11.2017. Iznos financiranja: 105.000 Trajanje projekta: 12…