Naša misija

je aktivno provoditi programe prevencije ovisnosti, prevencije poremećaja prehrane, prevencije neprihvatljivih ponašanja, resocijalizacije i rehabilitacije te svakom pojedincu koji ima problem pružiti podršku.

Udruga PET PLUS

Udruga PET PLUS je neprofitna organizacija koja se bavi promicanjem zdravih životnih izbora među djecom i mladima. Udruga je osnovana 1999.godine, a registrirana 2000. Od tada aktivno provodimo programe prevencije ovisnosti, te pomažemo pri resocijalizaciji ovisnika o drogama.

Naša vizija

biti Udruga koja promiče i ostvaruje zamisli razvoja humanoga društva i podizanja kakvoće života u svim segmentima s naglaskom na sprječavanje svih oblika devijantnih ponašanja, u skladu sa zakonima prirode i okoliša.

PET PLUS NOVOSTI

Ako trebate pomoć, nazovite nas

NAJAVA DOGAĐANJA

Dani otvorenih vrata

Posjetite nas u našoj udruzi i pogledajte što sve radimo…

Jesen 2018.

Dani otvorenih vrata

Posjetite nas u našoj udruzi i pogledajte što sve radimo…

Jesen 2018.

Uskoro potpisivanje ugovora s Uredom za Udruge

Uskoro potpisujemo ugovor s Uredom za Udruge i krećemo s novim projektom START POINT

Jesen 2018

Uskoro potpisivanje ugovora s Uredom za Udruge

Uskoro potpisujemo ugovor s Uredom za Udruge i krećemo s novim projektom START POINT

Jesen 2018

PET PLUS PROJEKTI 

All
2016
2017
2018
2021
Aktualni
Edukacija
EU
Nacionalni
Ovisnost
Prevencija
Rehabilitacija i Resocijalizacija
Završeni

Pogledajte preventivni spot Udruge PET PLUS snimljen s učenicima osnovnih škola u Vladi RH na koji smo jako ponosni

SAVJETOVALIŠTE ZA OVISNIKE I NJIHOVE OBITELJI

SAVJETOVALIŠTE KOD POREMEĆAJA U PREHRANI

Poslušajte odličan prevencijski radio jingl Udruge PET PLUS