Doborobit za PKD – završile supervizijske grupe u 2. godini provedbe programa

Održala se posljednja supervizijska grupa za zaposlenike Udruge PET PLUS.

Vanjsku superviziju djelatnika je vodio Mijo Marić, gestalt psihoterapeut. On je našim zaposlenicima pružao podršku u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama i sukobima.

Usmjeravao ih u procesu promjene, pomagao im u istraživanju kreativnih rješenja za aktualne izazove u radu. Otkrivao je i proširivao osobne resurse koji djeluju protektivno na pojavu sagorijevanja na poslu.

Vanjska supervizija djelatnika se provodi u sklopu programa „Dobrobit za PKD (počinitelje kaznenih djela)“.

*Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Projekt Dobrobit za PKD financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Pokrenimo KOK!- KALENDAR AKTIVNOSTI ZA MJESEC SVIBANJ

Briga o životinjama u terapijske svrhe

Stoljećima životinje ljudima pružaju partnerstvo i bezuvjetnu ljubav. Osim zabave i opuštanja životinje imaju osobito vrijednu ulogu za osobe uključene u psihoterapijski proces. Kroz rad sa životinjama osobama se pruža prilika da razriješe unutarnje prepreke, mnoge konflikte i nesigurnosti stečene tijekom života. Uz brigu za životinje razvija se osjećaj odgovornosti, samokontrole i osobnog postignuća. Osobe uče različite vještine koje im služe u svakodnevnom životu.

Brinući se za životinju osobe osjećaju kontrolu, a zahvaljujući tomu raste samopoštovanje i vjera u sebe. Kroz vezu sa životinjama čovjek zadovoljava svoje osnovne potrebe za ljubavlju i sigurnošću. Čovjek uz životinje može puno naučiti o sebi, a kroz prisustvo životinja član grupe može biti potaknut na razgovor o vlastitim osjećajima, poimanju života i sl. Prihvaćajući odgovornost za drugo živo biće osobi se pruža prilika da barem djelomično uspostavi osjećaj vlastite vrijednosti.

Također, studije pokazuju kako interakcija sa životinjama smanjuje osjećaj agresije, depresije i tjeskobe te čini da se sudionici osjećaju sretnije i smirenije. Upravo iz tih razloga sve veći broj centara za rehabilitaciju ovisnosti pacijentima nude terapiju uz pomoć životinja koristeći širok spektar životinja poput mačaka, ptica, zečeva i konja. A naša terapijska zajednica PET PLUS prati taj korak.

 

Ptice uvijek pjevaju poslije oluje, zašto se i ljudi ne bi tako osjećali poslije neke njihove oluje? (Rose Kennedy)

Pokrenimo KOK!- KALENDAR AKTIVNOSTI ZA MJESEC TRAVANJ

Pokrenimo KOK!- KALENDAR AKTIVNOSTI ZA MJESEC OŽUJAK

Krenule su prve radionice projekta “PUTUJUĆA KNJIGA BIJELOG LOPOČA“

 

Odrađene su prve radionice u suradnji s Dječjim vrtićem Lekenik. Naša voditeljica pokretne knjižnice djeci čita bajku mjeseca i na taj način pomaže im zavoliti knjige već od najranije dobi, ali i razviti čitalačke sposobnosti. 

Kako navodi Mira Čudina-Obradović u "Igrom do čitanja" - Knjige su važan izvor uživanja u priči, zapletu, ljepoti riječi i slika, a svakodnevno čitanje priča djetetu omogućit će mu da to spozna i da traženje takvog užitka postane njegova stalna potreba.

Preporučljivo je da za čitanja dijete sjedi roditelju u krilu, da i samo gleda u slikovnicu, "prati" tijek priče na stranici uz gledanje slika i redova slova, te da mu roditelj povremeno pokazuje gdje se nalazi riječ koju upravo čita. Ozračje čitanja priče treba biti opušteno, ugodno toplo, a roditelj smiren i opušten, a ne nestrpljiv i napet.

Ako je moguće uspostaviti stalno mjesto i vrijeme čitanja, dat će to djetetu osjećaj stalnosti i male tradicije, što je izvor sigurnosti i uporište za osjećaj vremena i životne organizacije.

Opisano zajedničko čitanje slikovnica razvija u djeteta ljubav prema knjizi i čitanju, ali i djetetove govorne sposobnosti. Govorne su sposobnosti nužan preduvjet čitačke sposobnosti i kasnijeg napretka u školi. Učinkovito, poticajno čitanje ima oblik razgovora u kojemu se faze čitanja izmjenjuju s fazama razgovora o slikama i tekstu, a razgovor postaje sve složeniji i bogatiji.

 

Top